Hoppa till sidans innehåll

Lokala regler


REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 ÖLANDS GOLFKLUBB,
2019 års version är under uppdatering.

Golf spelas enligt gällande ”Regler för Golfspel” och ”Decisions on the Rules of Golf”. Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets policies samt följande regler och föreskrifter.

Som pdf-dokument (2017 års version)

1. LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid startboden. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

1.1 Out of bounds Regel 27
a. Vid spel från tee på hål 6 är, av säkerhetsskäl, en boll som hamnar på eller bortom en finklippt del av spelfältet på hål 3 out of bounds.
b. På hål 18 definieras gränsen för out of bounds av den belagda vägens vänstra sida. En boll är out of bounds om hela bollen ligger på eller bortom vägen.
c. På hål 6 (hela höger sida och bortom greenen), hål 9 (höger sida), hål 10 (höger sida), hål 14 (vänster sida), hål 16 (höger sida från cirka 90 meter före greenen) och hål 17 (vänster sida) definieras gränsen för out of bounds av stenmurarnas yttersidor. Anmärkning. En boll som ligger inkilad i eller ovanpå en sådan mur är på banan. Går det inte att spela en boll som ligger invid eller ovanpå muren kan spelaren förklara bollen ospelbar och, med ett slags plikt, ta lättnad enligt Regel 28 (Ospelbar boll).

1.2 Vattenhinder Regel 26
a. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av mot hindret.
b. Sidovattenhindren på östra sidan av hål 8 och 18 är oändliga.

1.3 Mark under arbete (MUA) Regel 25
a. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, gjorda av rinnande vatten, är mark under arbete.
b. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.
c. Områden vars gräns definieras av en vit spraylinje eller blå pinnar runt området är mark under arbete. Områden vars gräns definieras av en vit spraylinje med enstaka blå-vit pinne inne i området eller områden med blå-vita pinnar runt området är mark under arbete varifrån spel är förbjudet.

 

1.4 Hindrande föremål Regel 24
a. Gul-svarta 150-meterspinnar, som visar avståndet till greenens mitt, och grön-vita stolpar (nybörjartee) är flyttbara hindrande föremål. Förankringsjärnen är oflyttbara hindrande föremål.

b. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

1.5. Boll som oavsiktligt rubbas på green Regel 18

När en spelares boll eller bollmarkering ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1.


1.6 Avståndsmätare (Regel 14–3, Anmärkning) 
För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. höjdskillnader eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14–3. Plikt: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag. För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation.

1.7 Organisk del av banan (Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden)
Alla stengärdesgårdar och odlingsrösen är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort.

1.8 Blommande fridlysta orkidéer

Områden med blommande orkidéer är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Om spelaren har störande inverkan av sådant område (Regel 25-1a) eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i området måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25–1 eller med ett slags plikt, förklara bollen ospelbar enligt Regel 28.

 

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slag.

 

2. TÄVLINGSREGLER
Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid startboden och på hemsidan. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.1 Tee i handicaptävlingar Regel 11
Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från röd tee och alla herrar spela från gul tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 70 och spelare med läkarintyg, som kan välja att spela från röd tee. Plikt: Matchspel - motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel - två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

2. 2 Paus efter hål
Deltagare i sanktionerade tävlingar har rätt till en paus i högst tio (10) minuter vid kiosken efter hål 9.

2.3 Områden där övning är tillåten Regel 7–1
Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåten på drivingrange samt på eller nära övningsgreenera. Plikt: Diskvalifikation.

Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel - förlust av hålet; Slagspel - två slag.

3. VILLKOR FÖR TÄVLING
Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid startboden, på tävlingsanmälan och på hemsidan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

3.1 Registrerade ronder i GIT
För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha exakt tävlingshandicap. Undantag medges för spelare som är nybörjare eller som gjort mer än årslångt uppehåll och alla spelare i handicapgrupp 1. Annat skäl för undantag prövas av tävlingskommittén.

3.2 Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras senast klockan 10.00 torsdagar på anmälningslista vid kansliet.
Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.
Uteblivande från start, utan giltig anledning, debiteras med dubbla gällande startavgift.

3.3 Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med 15,0, Klass B handicap 15,1 till 25,0, Klass C handicap 25,1 till 36,0 och Klass D handicap 36,1 till 54,0. Vid färre än sex startande eller tre lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

3.4 Särskiljning i slagspel
I slagspel utan handicap (KM) sker särskiljning av vinnare genom play off hål för hål med start på hål 1. Övriga placeringar görs enligt resultatlistan. Spelare med samma resultat delar placering.
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.


3.5 Prisutdelning
Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad på verandan vid klubbhuset. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Överträdelse av ett villkor för en tävling ka leda till att spelaren uteslutas ur tävlingen eller diskvalificeras och/eller efter avslutad rond rapporteras till hemmaklubben och GDF för eventuell disciplinär påföljd.

4. ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla vid startboden och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

4.1 Vårdad klädsel, inte badshorts eller strandlinne, krävs på banan och i klubbhuset.

4.2 Daglig kontroll av greenfee och spelrätt utförs av representanter på Ölands GK. För person med golfutrustning på banan som inte löst greenfee eller saknar aktivt medlemskap i Ölands GK, utgår dubbel gällande greenfee.

4.3 Golfskor med metallspikar är inte tillåtna i klubbhuset.

4.4 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

4.5 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.

4.6 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

4.7 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

4. 8 Spelare på väg mot från 17:e green mot 18:e tee bör lämnas företräde av spelare vid 11:e tee.


4.9 Det är tillåtet att ta en paus på högst 10 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför har inte rätt till paus.

4.10 Banpersonalen har alltid företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan ge tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

____________________________________________

Ordförande Ölands GK/Källatorp Golf AB: Ulf Jonsson

 

Uppdaterad: 18 JUL 2017 15:02 Skribent: CH

Huvudentrén öppen 08-15. OBS, larmas vid stängning!

All tidsbokning via "Min Golf" samt incheckning via terminal (entrén vid parkering). Greenfee tillsammans med ev vagnshyra betalas via Swish 123 589 35 65. Golfbil ej tillåten under vintersäsong.

Restaurangen öppnar upp april 2019.

Shopen nås under lågsäsgong på tel. 072-742 90 20.

Kansliet nås säkrast via telefon/mejl. 0485-272 00 /  This is a mailto link (v 8 vintervilar vi)

 

  

 

Välkommen till vår Facebooksida!

 

Smålandsidrotten


Postadress:
Ölands GK - Golf
Högby Torp 45
38771 Löttorp

Kontakt:
Tel: 048527200
E-post: This is a mailto link

Se all info