Hoppa till sidans innehåll

Ordningsföreskrifter och policy


Ordningsföreskrifter – för allas trevnad

7. ORDNINGSFÖRESKRIFTER


7.1 Vårdad klädsel krävs på banan och i klubbhuset.
7.2 Golfskor med metallspikar är inte tillåtna i restaurangen och på altanen.
7.3 Barn i barnvagn får inte medföras på banan. Detta förbud gäller både spelare och åskådare.
7.4 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.
7.5 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (till exempel mobiltelefoner).
7.6 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant.
7.7 Spelare som inte erlagt gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala avgift på dubbla den gällande greenfeen.
7.8 Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
7.9 På högfrekvent tid har två- och trebollar inte företräde framför fyrbollar.
7.10 Av säkerhetsskäl är medvetet spel från tee över skogen till vänster på hål 6 förbjudet.
711 Spelare på 11:ans tee ska ge företräde för spelare som kommer från hål 17.
7.12 Det är tillåtet att ta en paus på högst tio (10) minuter vid klubbhuset efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför har inte rätt till paus.
7.13 Banpersonal har företräde.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan föranleda tillrättavisning och annan disciplinär åtgärd.

110623 BK

 

POLICY

080415/jfl

Alla förbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) är skyldiga att följa de policybeslut som Riksidrottsförbundet (RF) har antagit. Utförlig information om Svenska Golfförbundets (SGF) och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och https://www.rf.se

Så här har RF:s och SGF:s policy formulerats i mallarna (notera att följande är utdrag av de policys som beslutats av SGF och RF – för fullständiga policys, se SGF:s Spel och Tävlingshandbok kap 2.10):

1. RF:s och SGF:s POLICY


Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och https://www.rf.se

Alkohol
Från SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltiga drycker konsumeras under pågående rond eller vid spel på en golfklubbs önvningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat påverkad av droger under spel på en golfbana.

Doping
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.

Tobak
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

Hasardspel
När hasardspelsmotiv blir en del av golfspelet kan stor skada ske - skada som hotar både golfspelets och individuella spelares integritet. Alla kategorier av spelare bör därför undvika att delta i sådant hasardspel. En amatörspelare kan dessutom förlora sin amatörstatus genom sitt deltagande. Klubbarna uppmanas därför att ta avstånd från alla former av organiserat hasardspel. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen ådrar sig bestraffning och påföljd.

Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande Säker Golf. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.
Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald senast före start i nästa tävling.

Öppen golf
Rätt att deltaga i svenska golftävlingar tillkommer medlemmar, amatörer och professionella och spelare under reamatörisering, tillhörande golfklubb/organisation som är medlem eller ansluten till sitt lands golfförbund under förutsättning att spelaren uppfyller villkoren som stipuleras i villkoren för tävlingen.
Undantag görs för internationella amatörtävlingar, viss branschtävlingsverksamhet samt vissa juniortävlingar.


Uppdaterad: 24 JUN 2017 17:22 Skribent: JJ

Huvudentrén öppen 08-15. OBS, larmas vid stängning!

All tidsbokning via "Min Golf" samt incheckning via terminal (entrén vid parkering). Greenfee tillsammans med ev vagnshyra betalas via Swish 123 589 35 65. Golfbil ej tillåten under vintersäsong.

Restaurangen öppnar upp april 2019.

Shopen nås under lågsäsgong på tel. 072-742 90 20.

Kansliet nås säkrast via telefon/mejl. 0485-272 00 /  This is a mailto link (v 8 vintervilar vi)

 

  

 

Välkommen till vår Facebooksida!

 

Smålandsidrotten


Postadress:
Ölands GK - Golf
Högby Torp 45
38771 Löttorp

Kontakt:
Tel: 048527200
E-post: This is a mailto link

Se all info