Hoppa till sidans innehåll

Generella tävlingsregler


 

4. GENERELLA TÄVLINGSREGLER


4.1 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i matchspel
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan spelarna i en match bli utsatta för tidtagning om matchen ligger över det officiella tidsschemat. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella anslagstavla.
Plikt för brott mot tävlingsregeln: Första överträdelsen - Varning; Andra överträdelsen - Förlust av hålet;
Tredje överträdelsen - Förlust av hålet och för ytterligare överträdelse - Diskvalifikation
En spelare/sida som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått varning/plikt bär med sig denna under resten av ronden, även om spelaren/sidan är inom det officiella tidsschemat.
Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta
Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras.
Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt
Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en spelare/sida för tidtagning i stället för hela matchen.
Anmärkning 5: Om en spelare i fyrboll ådrar sig plikten förlust av hålet påverkar detta inte hans partner. Följden vid plikten förlust av hålet är då att spelaren ifråga diskvalificeras för det aktuella hålet medan hans partner fortsätter att representera sidan.

4.2 Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i slagspel
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. Tävlingsledningen kan fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella anslagstavla.
Plikt ör brott mot tävlingsregeln: Första överträdelsen - Varning; Andra överträdelsen - Ett slags plikt;
Tredje överträdelsen - Två slags plikt och för ytterligare överträdelse - Diskvalifikation
En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.
Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.
Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå.
Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt.
Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare/en sida i en boll för tidtagning i stället för hela bollen.

4.3 Persontransporthjälpmedel (PTHM)
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTHM, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.
Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
En spelare som använder PTHM i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte har använder PTHM under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.
*Användande av varje form av otillåtet PTHM måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad
Anmärkning 1: Det är inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledning eller domare.
Anmärkning 2: Det är inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTHM.


5. TÄVLINGSREGLER

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid startboden och på hemsidan. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

5.1 Tee i handicaptävlingar Regel 11
Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från röd tee och alla herrar spela från gul tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, som kan välja att spela från röd tee. Plikt: Matchspel - motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel - två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

5. 2 Paus efter hål
Deltagare i sanktionerade tävlingar har rätt till en paus i högst tio minuter vid kiosken efter hål 9.

5.3 Områden där övning är tillåten Regel 7-1
Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåten på drivingrange samt på eller nära övningsgreenera. Plikt: Diskvalifikation.

5.4 Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 6-8
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anm. Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.
Följande signaler används:
Avbryt spelet omedelbart (Åska) - En lång signal. Spelarna tar omedelbart skydd.
Avbryt spelet - Tre signaler, upprepade gånger.
Återuppta spelet - Två korta signaler upprepade gånger.
Plikt: Diskvalifikation såvida inte omständigheterna motiverar upphävande av plikt enligt Regel 33-7.7
Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel - förlust av hålet; Slagspel - två slag.

6. VILLKOR FÖR TÄVLING

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid startboden, på tävlingsanmälan och på hemsidan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

6.1 Registrerade ronder i GIT
För att få pris i klubbens tävlingar skall spelaren ha minst fyra handicapgrundande ronder införda i GIT-systemet inom tolv månader från den aktuella anmälningstidens utgång. Undantag medges för spelare som är nybörjare eller som gjort mer än årslångt uppehåll och alla spelare i handicapgrupp 1. Annat skäl för undantag prövas av tävlingskommittén.

6.2 Anmälan till tävling
Anmälan till tävling skall vanligtvis göras torsdag före tävling klockan 10.00, men kan variera något. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från start, utan giltig anledning, debiteras med dubbla gällande startavgift.

6.3 Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med 15,0, Klass B handicap 15,1 till 25,0, Klass C handicap 25,1 till 36,0 och Klass D handicap 36,1 till 54,0. Vid färre än sex startande eller tre lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

6.4 Särskiljning i slagspel
I slagspel utan handicap (KM) sker särskiljning av vinnare genom play off hål för hål med start på hål 1. Övriga placeringar görs enligt resultatlistan. Spelare med samma resultat delar placering.
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.


6.5 Prisutdelning
Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad på verandan vid klubbhuset. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan, före fastställd rond eller under pågående rond, leda till att spelaren uteslutas ur tävlingen eller diskvalificeras och/eller efter avslutad rond rapporteras till hemmaklubben och GDF för eventuell disciplinär påföljd.

 

Lokala regler

Uppdaterad: 12 JUL 2017 22:14 Skribent: JJ

Huvudentrén öppen 08-15. OBS, larmas vid stängning!

All tidsbokning via "Min Golf" samt incheckning via terminal (entrén vid parkering). Greenfee tillsammans med ev vagnshyra betalas via Swish 123 589 35 65. Golfbil ej tillåten under vintersäsong.

Restaurangen öppnar upp april 2019.

Shopen nås under lågsäsgong på tel. 072-742 90 20.

Kansliet nås säkrast via telefon/mejl. 0485-272 00 /  This is a mailto link (v 8 vintervilar vi)

 

  

 

Välkommen till vår Facebooksida!

 

Smålandsidrotten


Postadress:
Ölands GK - Golf
Högby Torp 45
38771 Löttorp

Kontakt:
Tel: 048527200
E-post: This is a mailto link

Se all info