Ser detta konstigt ut i din e-postklient? Klicka här.
Till Hemsidan | Avprenumerera

 

Ordföranden har ordet!

 

Medlemmar och sponsorer!

Våren har nu kommit till Öland på allvar och banarbetet med klippning och annat har också startat, nu förstärkt med en ny banarbetare. Dessutom är den nya bagboden och golfstudion i stort sett klara för användning.  Vidare startar dammprojektet under denna vecka med grävning. Den avverkade skogen har forslats bort, men det återstår flisning.

Tyvärr, som vi alla är medvetna om, kom den pågående Coronapandemin att ändra förutsättningarna för vårt dagliga liv och givetvis även det mesta rörande klubbens planerade aktiviteter.

Vi har som klubb krav på oss att följa Folkhälsomyndighetens och SGF’s riktlinjer. Golfspel uppmuntras men det måste ske under ansvarsfulla former. Som konsekvens är därför tävlingsverksamheten inställd under april och maj. Hur man i övrigt ska bete sig vid SPELA https://www.olandsgk.se/SPELA/Ankomstinstruktion-april2020/

 (och TÄVLA https://www.olandsgk.se/tavla/) ligger under respektive flikar på hemsidan.

Restaurangverksamheten öppnar den 3 april och omfattas även den av restriktioner under fliken KÄLLA MAT & CAFÉ https://www.olandsgk.se/kallamatcafe/

på hemsidan.

Golffranssons verksamhet, pro och shop, öppnar den 9 april och har också utformat egna restriktioner för sin verksamhet som finns på hemsidan under PRO/SHOP https://www.olandsgk.se/proshop/shop-entreapril2020/.

Vi kommer att kalla till flera arbetsdagar under året under ordnade former, den första redan 9 april.

Årsmötet är flyttat till 6 juni och formerna för detta kommer att informeras om senare.

Som alla förstår kommer detta att innebära påfrestningar för klubbens ekonomi, så det är viktigt att alla solidariskt tar sitt ansvar och sköter sina ekonomiska åtaganden mot klubben (årsavgift, dammavgift). Vi har ett bra positivt resultat för år 2019 och likviditeten är för närvarande också god, men greenfeeintäkterna kommer sannolikt att påverkas kraftigt nedåt senare under säsongen.
Samma ekonomiska påfrestningar kommer givetvis att drabba våra entreprenörer så gör vad ni kan  för att stötta dessa!  

Banan är högprioriterad och förhoppningsvis kommer vi att kunna njuta av fin golf som en hjälp att se positivt på framtiden.

Ölands GK den 3 april

 

Ronny Cedertorn

Ordförande Ölands GK

 

Alla brev, inkl senaste:

Ordförandebrev april 2020

Ordförandebrev mars 2020

Ordförandebrev dec 2019

Ordförandebrev sept 2019

Ordförandebrev aug 2019

Ordförandebrev juni 2019

Ordförandebrev maj 2019

Ordförandebrev 2018

Klubbhusbrev_2017

Bygglovsritningar och skisser till Klubbhusbygget 2017 - 2018. Invigdes april 2018.
A1_Nyby6.11
A2_Nyby6.11
Klubbhus_Bild1
Klubbhus_Bild2
Golfbilsgarage

Ordförandebrev_dec2016.pdf

Ordförandebrev_sep2016.pdf

Ordförandebrev_dec2015.docx

 

Ölands GK - Golf | Högby Torp 45 38771 Löttorp | 048527200 |