Ölands Golfklubb Ölands Golfklubb

Årsavgifter 2022 med ny betalfunktion!

Inför säsongen 2022 kommer vi införa betalning av årsavgiften via Min Golf. Det innebär i korthet att du genom att logga in på Min Golf direkt kan betala dina årsavgifter och enkelt skriva ut ett kvitto för friskvårdsbidrag. Vi jobbar för att lansera detta så snart som möjligt och återkommer med info så snart allt är på plats. Du hittar gällande avgifter via Bli medlem (olandsgk.se). Hör gärna av dig till kansliet om du har frågor.

Info