Ölands Golfklubb Ölands Golfklubb

Välkommen alla medlemmar till årsmötet den 4 juni kl. 15:00

Föreningens årsmöte kommer att hållas på klubben den 4 juni, kl. 15:00. 
Har du redan nu en tanke om förändring är du välkommen att skicka in motion till styrelsen, skicka till kansli@olandsgk.se.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 7 maj.
Kallelse Årsmötet
 

Info