Ölands Golfklubb Ölands Golfklubb

Välkommen alla medlemmar till årsmötet den 6 juni

Föreningens årsmöte kommer att hållas på klubben den 6 juni kl. 15:00.
Har du redan nu en tanke om förändring är du välkommen att skicka in motion till styrelsen, skicka till kansli@olandsgk.se. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 maj.

Kallelse

Välkomna!

Info